Hệ thống tưới nhỏ giọt Khách sạn SALMALIA

Hệ thống tưới nhỏ giọt Khách sạn Salmalia đường Lâm Hoành, TP Đà Nẵng.

Vật tư thiết bị.

  • Hệ thống sử dụng thiết bị điều khiển tưới tự động qua App.
  • Hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng béc nhỏ giọt bù áp Rivulis Israel. Lưu lượng 2,2 L/h.
  • Dây LDPE 16mm dày 1.2mm.
  • Béc nhỏ giọt bù áp chuyên sử dụng tưới cho các ban công, khách sạn, vườn treo…
  • Kết hợp hệ thống châm phân Venturi toàn bộ các ban công trong khách sạn.

Các loại cây :

Khách sạn SALMALIA sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại các ban công của khách sạn, tưới cây cúc tần và hoa giấy, hoa sứ,  trâm ổi …

Ứng dụng:

Hệ thống tưới nhỏ giọt thường dùng tưới cho các ban công, nhà kính,.. cho các loại cây bụi,hệ thống tưới cây cúc tần, trâm ổi…

he-thong-tuoi-nho-giot-da-nang
Khách sạn LAMASIA – Đường Lâm Hoành- TP. Đà Nẵng
tuoi-tu-dong-ks-lamasia
Tưới tự động khách sạn SALMALIA
tuoi-nho-giot-khach-san-da-nang
Hệ thống tưới nhỏ giọt khách sạn Đà Nẵng
HE-THONG-TUOI-NHO-GIOT-KHACH-SAN-SALMALIA
Hệ thống tưới nhỏ giọt khách sạn SALMALIA
HE-THONG-TUOI-CAY-CUC-TAN-KS
Hệ thống tưới cây cúc tần

HE-THONG-TUOI-CAY-CUC-TAN

he-thong-tuoi-cay-khach-san-salmalia

Trả lời