Công nghệ tưới tự động

Đơn vị tư vấn thiết kế và thi công hệ thống tưới tự động,hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới cảnh quan, hệ thống tưới nông nghiệp.Cung cấp vật tư, thiết bị hệ thống tưới nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc, Isarel..v.v như Rain-bird, Hunter, K-rain…

Hệ thống tưới cây tự động

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

Thương hiệu

logo-hunter-he-thong-tuoi-da-nang
logo-rain-bird-he-thong-tuoi-da-nang
logo-rivulis