Béc phun tưới lan 7 hướng

42.000

Béc phun sương 7 hướng phù hợp dùng trong hệ thống tưới lan, tưới cây, tưới nhà màng.

Giao nhận hàng tận nơi !

 

 

Danh mục: Từ khóa: