Hệ thống tưới nhỏ giọt Khách sạn SALMALIA

Khách sạn SALMALIA sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại các ban công của khách sạn, tưới cây cúc tần và hoa giấy.

he-thong-tuoi-nho-giot-da-nang
Khách sạn LAMASIA – Đường Lâm Hoành- TP. Đà Nẵng
tuoi-tu-dong-ks-lamasia
Tưới tự động khách sạn SALMALIA
tuoi-nho-giot-khach-san-da-nang
Tưới nhỏ giọt khách sạn Đà Nẵng
HE-THONG-TUOI-NHO-GIOT-KHACH-SAN-SALMALIA
Hệ thống tưới nhỏ giọt khách sạn SALMALIA
HE-THONG-TUOI-CAY-CUC-TAN-KS
Hệ thống tưới cây cúc tần

HE-THONG-TUOI-CAY-CUC-TAN

he-thong-tuoi-cay-khach-san-salmalia

Trả lời